Svanevik Næringsmegling

Verdiskaping i næringseiendom

Svanevik Næringsmegling AS bygger sin eiendomsrådgivning og analyser på inngående kunnskap og praktisk erfaring fra utvikling, forvaltning, leie, kjøp og salg av næringseiendom.  Vår  visjon er å la  denne kunnskapen komme våre oppdragsgivere til gode på en måte som bidrar til å sikre og utvikle langsiktig verdiskaping for både brukere, kjøpere og selgere av næringseiendom.