Historie

Svanevik Næringsmegling AS var først etablert i 1999, og drev virksomhet i Vestfold/Telemark med kontoradresse i Tønsberg frem til 2005.  Selskapet bistod både små og store virksomheter med transaksjoner, leietakere og søk etter lokaler, og fremstod som en ledende og profesjonell aktør. Virksomheten er nå reetablert, og vi gleder oss til å ta opp igjen kontakten med både gamle og nye kunder.

Kompetanse

Daglig leder i selskapet vil som tidligere være Gjert Svanevik.  Gjert lærte eiendomsbransjen og eiendomsutvikling som fag gjennom 10 år i Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS i Sandefjord, under ledelse av Thorbjørn Hansen, og startet deretter næringsmeglerforretning. Etter å ha drevet med næringsmegling i 6 år valgte han å søke videre faglig utvikling og hadde i perioden 2005-2011 ansvaret for eiendomsutvikling i Skanska Norge AS, og deretter prosjektutvikling og salg av syndikerte næringseiendommer i regi av DTZ Realkapital.  I tiden frem til 2017 har han også arbeidet tett sammen med arkitekter og interiørarkitekter for å vitalisere og oppdatere eksisterende bygg til attraktive leieobjekter i dagens marked.

Advokatfirma Bjørnli ved Tone og Knut Bjørnli ivaretar virksomhetens faglige ansvar, og representerer i tillegg bred juridisk kompetanse knyttet til kontraktsforhold, eiendom og eiendomsrelaterte forhold.

Eiendomsfaget har utviklet seg til å bli komplekst og tverrfaglig, uavhengig av størrelse og prosjektomfang. Der vi mener vår oppdragsgiver kan dra nytte av andre spesialister har vi et etablert nettverk bestående av bla arkitekter, interiørarkitekter og prosjekteringsvirksomheter som kan bidra i det puslespillet det er å etbablere et helhetlig prosjekt.