Personvernerklæring for Svanevik Næringsmegling AS

Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi i Svanevik Næringsmegling behandler dine personopplysninger, hvilke opplysninger det gjelder, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. All behandling av personopplysninger i Svanevik Næringsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket herunder GDPR og personopplysningsloven.  Svanevik Næringsmegling AS er opptatt av å verne om de personopplysninger vi kommer i besittelse av på en sikker måte.

1. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som alene eller sammen med annen informasjon kan brukes til å identifisere en person. Slike opplysninger kan f.eks. være navn, telefonnummer, mail og IP-adresse. Opplysninger som er delt med oss om din egen faste eiendom eller beskrivelse av eiendom du ønsker å kjøpe vil også være å anse som personopplysninger. Behandling av personopplysninger innebærer alt av håndtering av opplysningene, som f.eks. analyse, innsamling, registrering og lagring.

2.   Behandling av personopplysninger i Svanevik Næringsmegling:

Svanevik Næringsmegling er et selskap som bistårvirksomheter med transaksjoner, leietakere og søk etter lokaler. Personopplysninger behandles i følgende sammenhenger;

  1. Behandling av personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av avtaler om å selge eler leie ut næringseiendom.
  2. Behandling av personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av avtaler om søk etter eiendommer for salg eller leie.
  3. Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring av virksomhetens tjenester.
  4. Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring av næringseiendom.
  5. Behandling av personopplysninger i forbindelse med foretakets kontrolltiltak som meglervirksomhet.

3. Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Svanevik Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i virksomheten.  Har du spørsmål om hvordan vi behandler oppslysninger om deg kan disse rettes til;

Svanevik Næringsmegling AS
Vestfjordveien 54
3142 Vestskogen, Norge
Org. Nr. 919 271 531
E-post: gs@svnm.no
Tlf: 488 92527

4. Hvordan samles opplysningene inn

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg i forbindelse med at du ønsker å kjøpe, selge, leie ut, eller leie næringseiendom. Ønsker du å selge eller leie ut eiendom gjennom oss vil vi be deg om å oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, kontonummer, informasjon om eiendommen du ønsker å selge eller leie ut, og i den utstrekning vi er pålagt det etter norsk lov, ditt fødsels og personnr.  Det samme gjelder deg som opptrer som kjøper eller leier av eiendom formidlet gjennom oss. Overfor kjøpere benytter vi elektronisk budskjema eller papirbasert budskjema som i tillegg forutsetter avgivelse av opplysninger om finansiering, bankforbindelse, finansiering inkludert egenkapital og hva du vil betale for kjøpsobjektet (eiendom eller aksjer).

Vår nettside, som de aller fleste nettsider i dag, benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside, legges i din nettlesers internminne. Vi bruker cookies fra Google Analytics som samler inn informasjon om ditt atferdsmønster på vår nettside. Denne informasjonen bruker vi til å kartlegge hvordan besøkende på våre nettsider bruker og navigerer seg rundt på siden, slik at vi kan tilpasse innholdet og arkitekturen for å gi best mulig opplevelse av nettsiden. Vi lagrer ingen personlig informasjon med cookies og vi kan ikke spore dette tilbake til enkeltpersoner. Dataene som samles inn er anonyme, det er kun IP-adressen som ikke er anonym. Dataene lagres i 14 måneder.

Vi har ikke, og kommer aldri til, å videreføre eller selge informasjonen vi samler inn.
Ved å fortsette å bruke nettsiden vår godtar du også at denne anonyme informasjonen samles inn.

5. Formål

Vi samler kun inn nødvendig data vi trenger for å kunne opprettholde kommunikasjonen i forbindelse med avtaler, kontakt eller fakturering av en tjeneste og for å bedre nettsidens funksjonalitet. Informasjonen blir kun brukt til det aktuelle formålet, og vil på ingen måte bli delt eller solgt videre til tredjeparter.

6. Innsyn i dine opplysninger

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til oss. Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi har om deg. Du har også rett til å bli slettet fra vår database. Lurer du på hvilke opplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss på tlf. 488 92527 eller gs@svnm.no. Vi vil dele dine opplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.  Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

7.  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig enten for å oppfylle formålet med behandlingen eller de lovpålagte plikter vi har, som eiendomsmeglervirksomhet.  Vi er eksempelvis pliktig til å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Opplysninger hentet inn via cookies lagres i 14 måneder. For mer informasjon om hvordan dine opplysninger hentet inn via Google analytics informasjonskapsler behandles, les mer her!

Vi vil slette alle personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre lovpålagte plikter eller andre rettslige grunnlag hindre oss i det.

8.   Hvor lagres dine personopplysninger

Personopplysninger som behandles av Svanevik Næringsmegling AS lagres på Microsoft sine datasentere i Belgia eller Irland.  Disse er godkjent for sikker lagring av norske myndigheter.

Det foreligger egen databehandleravtale.

Google fungerer som databehandler for personopplysninger hentet inn via Google Analytics. Dataene lagres i kodet format.
For mer informasjon om hvordan Google oppbevarer og sikrer personopplysninger, les mer her!

9.  Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering av eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i de opplysninger som er registrert om deg kan rettes til gs@svnm.no , eller per post til Svanevik Næringsmegling AS, c/o Advokatfirma Bjørnli, Vestfjordveien 54, 3142  Vestskogen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette klage til Datatilsynet, (post@datatilsynet.no).

10.  Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.